logo

BE UP, s.r.o
Františkánske Námestie 1
080 01 Prešov
registration@beup.sk
tel. +421 905 952 472

Good, Better, Best
Never, Never, Rest
Till Your Good is Better
And Your Better BestGaléria

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


Video

Jazykové kurzyCenník : Cenník a Obchodné podmienky


DETSKÉ KURZY


Kurzy pre deti od 3-6r. (deti MŠ)
Prebiehajú 1x/týždenne po 45min.

KKurzy pre deti od 6-10r. (deti na 1. stupni ZŠ)
Prebiehajú 1x/týždenne po 60min.

Kurzy pre deti od 10r. a staršie (deti na 2. stupni ZŠ a staršie)
Prebiehajú 2x/týždenne po 60min. Jedna vyučov. hodina je vyučovaná slovenským lektorom a druhá zahraničným lektorom /native speakerom/.

Kurzy prebiehajú v malých skupinkách s cca 8 deťmi. Obsah detských kurzov je zameraný na všetky zložky jazyka (komunikáciu, počúvanie, čítanie, písanie) a na budovanie novej slovnej zásoby a jej rozširovanie. V deťoch je podporovaný pozitívny vzťah k jazyku prostredníctvom hier a kreatívnych činností priamo na hodine. Starším deťom je umožnený kontakt s anglickým prostredím prostredníctvom hodín so zahraničným lektorom (native speakerom), kde diskutujú s lektorom na rôzne témy a zlepšujú si tak nielen jazykové zručnosti, ale tiež si upevňujú sebavedomie a istotu komunikovať výhradne v anglickom jazyku. Pre veľa detí sú tieto hodiny jedinou možnosťou byť v priamom kontakte so zahraničnými lektormi, pretože nie všetky základné a stredné školy to umožňujú vo svojom vyučovacom procese.


INDIVIDUÁLNE KURZY ONE-TO-ONE


Individuálne hodiny priebiehajú na základe požiadavok klienta. Dĺžka 1 vyučov. hodiny je 60min. Počet hodín a čas výučby sa prispôsobuje študentovým možnostiam. Hodiny je možné absolvovať so slovenským aj zahraničným lektorom /native speakerom/.

Obsah individuálnych kurzov je tvorený na základe potrieb študenta a jeho úrovne znalosti jazyka. Študent na hodine predovšetkým komunikuje, ale tiež rozvíja ostatné zložky jazyka (počúvanie, čítanie, písanie) a rozširuje svoju slovnú zásobu.


KURZY PRE MATURANTOV


Kurzy pre maturantov prebiehajú na základe dohody so študentom. Študent môže kurz absolvovať indiviuálne alebo v skupine (spolužiakov, alebo je zaradený k iným maturantom). Príprava na maturitu sa zameriava na ústnu aj písomnú časť maturity.


BUSINESS ENGLISH /OBCHODNÁ ANGLIČTINA/


Kurzy obchodnej angličtiny prebiehajú individuálne alebo vo firmách. Zameriavajú sa na všeobecnú obchodnú angličtinu alebo na konkrétnu oblasť pôsobenia danej firmy, resp. študenta. Najdôležitou časťou výučby je komunikácia (príprava na porady, konferencie, vyjednávania, zahraničné návštevy, cesty do zahraničia). Nemenej dôležitou súčasťou je aj písaná forma jazyka (emaily), počúvanie (telefonovanie, osobné stretnutia) a porozumenie textu (odborné články, zmluvy). Rozvrh výučby sa prispôsobuje možnostiam a potrebám študenta/firmy.

Preklady, tlmočenie


BE UP, s.r.o. ponúka profesionálne prekladatežské a tlmočnícke služby z anglického do slovenského jazyka / zo slovenského do anglického jazyka.


PREKLADY


Prekladáme neodborné aj odborné texty podža požiadaviek klienta. Objednávku prekladu nám, prosím, zašlite emailom (beupsro@gmail.com) spolu s Vašimi kontaktnými údajmi. Termín dodania prekladu závisí od rozsahu textu a spoločnej dohody s klientom. Poskytujeme štandardné preklady do 7 dní, ale tiež aj expresné preklady do 24 hod. Okrem prekladov zhotovujeme aj korektúry textov, t.j. opravu a kontrolu už hotového prekladu (Vášho vlastného alebo od 3. osoby).


TLMOČENIE


Ponúkame Vám simultánne tlmočenie a konzekutívne tlmočenie pri odborných aj neodborných príležitostiach, tlmočenie na telefóne alebo pri video/tele-konferenciách. Poskytneme Vám tlmočníka na firemné a spoločenské udalosti, pri zahraničných návštevách, obchodných rokovaniach, ale tiež na nenáročné situácie, kedy je tlmočník len podporou v prípade potreby. Simultánne tlmočenie - tlmočník hovorí súbežne s rečníkom, zvyčajne s využitím technických zariadení (kabínka, sluchátka) Konzekutívne tlmočenie - tlmočník tlmočí následne po rečníkovi, zvyčajne po vetách alebo ucelených úsekoch Jednotlivé podmienky tlmočenia závisia od spoločnej dohody s objednávatežom tlmočenia. Pokiaž je to možné, tlmočníkovi je potrebné poskytnúť materiály spojené s tlmočením.

O nás

Jazyková škola Be Up, s.r.o. bola založená v r. 2013, pričom nadviazala na predchádzajúce dlhoročné skúsenosti zakladateľky. Škola organizuje kurzy anglického jazyka pre verejnosť a firmy. Tiež poskytuje služby v oblasti prekladov a tlmočenia. Väčšina aktivít sa zameriava predovšetkým na deti prostredníctvom detských kurzov, letných táborov, tvorivých dielní a zájazdov do zahraničia. Škola si získala, a naďalej získava, množstvo spokojných klientov predovšetkým vďaka vysokej kvalite výučby, ktorú zabezpečujú kvalifikovaní lektori, moderné pomôcky a ústretový prístup.


Kontaktné informácie


BE UP, s.r.o
Františkánske Námestie 1
080 01 Prešov
registration@beup.sk
tel. +421 905 952 472
tel. kancelárie 0940 103 332


Nájdete nás aj na Facebooku


Ako nás nájdete

Naša škola sídli v priestoroch Františkánskeho kláštora na Nám. Františkánov 1. Vchod do školy zdieľame s vchodom do obchodu František, kde vo vestibude nájdete hlavné dvere do našej školy. Je potrebné zazvoniť na zvonček a vyjsť na 1. poschodie. Vchod do obchodu František a našej školy sa nachádza hneď vedľa hlavného vchodu do Františkánskeho kostola. V pripade, že prichádzate autom, parkovanie je možné na blízkom platenom parkovisku alebo na Slovenskej ulici. Najbližšia autobusová zastávka je zastávka “Hlavná".


Nezáväzná prihláška


KurzKontaktné údaje


*
*
*


Firemné údaje vyplňte v prípade, ak bude platcom kurzu firma:


Potvrdzujem, že som oboznámená/ý s poplatkami za kurz i podmienkami štúdia. Áno Nie *
Odoslaním prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Polia označené * sú povinné!


Prihláška vo formáte PDF

Napíšte nám


Kontaktné údaje


*
*
*

Správa
Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Často kladené otázkyAkým spôsobom prebieha prihlasovanie do kurzov?


Pokiaľ máte záujem prihlásiť seba alebo svoje dieťa do nášho kurzu, vypíšte, prosím, našu nezáväznú online prihlášku. My sa Vám na základe nej spätne ozveme a budeme Vás informovať o všetkých detailoch vybraného kurzu.


Akým spôsobom prebieha zápis detí do nového škol. roka?


Pokiaľ Vaše dieťa do nášho kurzu ešte nechodí, prvým krokom je vypísanie nezáväznej online prihlášky. Následne deti zapíšeme do nášho zoznamu uchádzačov pre nový škol. rok. Ak Vaše dieťa už navštevuje 2. stupeň ZŠ a vyššie, pozveme Vás na krátke vstupné preskúšanie. Záväzné prijatie do detského kurzu následne oficiálne potvrdzujeme emailom alebo telefonicky. Záväznú prihlášku vypíšete a podpíšete pri 1. vyučovacej hodine.


Od akého veku prijímate deti do kurzov?


Deti je možné prihlásiť od 3 rokov, no nie každý rok otvárame nové kurzy pre všetky vekové kategórie. V prípade záujmu sa informujte telefonicky, alebo vypíšte nezáväznú online prihlášku, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať.


Sú rodičia prítomní na hodinách detských kurzov?


Nie, rodičia nikdy nie sú prítomní na hodinách. Počas kurzu môžu čakať na svoje najmenšie deti na spoločnej chodbe školy, popr. odísť a vrátiť sa po nich, keď vyučovanie škončí.


Poskytujete ukážkové hodiny?


Ukážkové hodiny neorganizujeme na pravidelnej báze. V prípade záujmu je po telefonickej dohode možné ukážkovú hodinu zorganizovať.


Aké sú ceny kurzov a akým sposôbom prebieha úhrada za kurz?


Platba za detský kurz je rozdelená do tzv. balíčkov alebo splátok. Balíček obsahuje istý počet vyuč. hodín (spravidla 15 až 25). Keď dieťa tento uhradený počet hodín absolvuje, bude Vám vystavený ďalší balíček. V druhom a ďalších balíčkoch sú už zohľadňované aj prípadné ospravedlnené absencie, ktoré sa odpočítavajú a suma k úhrade je tým nižšia (počas škol. roka má dieťa nárok na 10, resp. 15 osp. absencií). Ceny detských kurzov nájdete v našom cenníku.
Platba za individuálne hodiny, resp. kurzy pre dospelých prebieha na základe dohody školy a študenta tiež vo forme balíčkov hodín podľa toho, o aký dlhý kurz má študent záujem. Cenník individuálnych hodín nájdete v našom cenníku.


Môžem použiť pri platbe vzdelávací poukaz ?


Nie, v našej škole neprijímame vzdelávacie poukazy. Úhrada za kurz sa realizuje prevodom na účet na základe vystavenej faktúry za kurz.


Sú v cene kurzu zahrnuté aj študijné materiály?


Áno, študent získava nástupom na kurz aj študijné materiály. Okrem úhrady kurzovného nevyžadujeme žiadne ďalšie doplatky.


Kedy prebiehajú kurzy? / Aký je rozvrh kurzov?


Rozvrh detských kurzov sa každý rok mení a je oznámený všetkým rodičom v septembri pred otvorením kurzov. Deti 1. stupňa ZŠ a mladšie majú 1 vyuč. hodinu týždenne a deti 2. stupňa ZŠ a staršie majú 2 hodiny týždenne. Výučba neprebieha počas všetkých školských prázdnin a víkendov. Rozvrh individuálnych hodín, resp. kurzov pre dospelých vzniká na dohode medzi školou a študentom a líši sa podľa potrieb študenta.


Ako dlho prebieha jeden kurz?


Detské kurzy prebiehajú celý škol. rok, tj. prihlásením dieťaťa do kurzu ho prihlasujete na celý škol. rok so začiatkom v septembri a koncom v júni daného škol. roka.
Individuálne kurzy, resp. kurzy pre dospelých prebiehajú v takej dĺžke, v akej si ich študent objedná.


Získam po ukončení kurzu certifikát?


Všetky detské kurzy sa každý rok končia odovzdávaním certifikátu, ktorý obsahuje meno študenta a orientačnú úroveň angličtiny, v ktorej daný škol. rok študoval. Tieto certifikáty nie sú vydávané Ministerstvom školstva a nemajú medzinárodnú platnosť. Môžu však slúžiť ako doklad k prijímaciemu pohovoru na strednú školu a tiež sú skvelou motiváciou pri štúdiu.


Vyučujete aj iné jazyky okrem anglického?


Nie, v našej škole sa vyučuje len anglický jazyk.


Poskytujete skupinové kurzy pre dospelých?


Nie, v našej školy prebiehajú skupinové kurzy len pre deti. Dospelí študenti majú možnosť prihlásiť sa na individuálny kurz buď so slovenským alebo zahraničným lektorom.


Vyučujete aj online?


V našej škole sa vyučuje v prvom rade prezenčnou formou. Pokiaľ má však študent záujem o online kurz, alebo si to vyžaduje mimoriadna situácia, poskytujeme aj takúto formu. Na online hodinách využívame moderné aplikácie a technológie tak, aby boli rovnocennou formou k tej prezenčnej. Jedinou podmienkou výučby je pre študenta pripojenie na internet s kamerou a mikrofónom.

Referencie


tomark
poitafecko-transparent-modry-text
BSC
peritech
Kraftstorm
TGQ
orkla

daneka
elita
doma
Safetech
tresking-galanterka