BE UP, s.r.o
Františkánske Námestie 1
080 01 Prešov
registration@beup.sk
tel. +421 905 952 472

Good, Better, Best
Never, Never, Rest
Till Your Good is Better
And Your Better Best


O nás

Jazyková škola Be Up, s.r.o. bola založená v r. 2013, pričom nadviazala na predchádzajúce dlhoročné skúsenosti zakladateľky. Škola organizuje kurzy anglického jazyka pre verejnosť a firmy. Tiež poskytuje služby v oblasti prekladov a tlmočenia. Väčšina aktivít sa zameriava predovšetkým na deti prostredníctvom detských kurzov, letných táborov, tvorivých dielní a zájazdov do zahraničia. Škola si získala, a naďalej získava, množstvo spokojných klientov predovšetkým vďaka vysokej kvalite výučby, ktorú zabezpečujú kvalifikovaní lektori, moderné pomôcky a ústretový prístup.


Kontaktné informácie


BE UP, s.r.o
Františkánske Námestie 1
080 01 Prešov
registration@beup.sk
tel. +421 905 952 472
tel. kancelárie 0940 103 332


Galéria


Galéria

KIDS COURSES KIDS COURSES SUMMER CAMPS TRIPS TRIPS

Jazykové kurzyCenník : Cenník a Obchodné podmienky


DETSKÉ KURZY


Kurzy pre deti od 3-6r.
Prebiehajú 1x/týždenne po 45min.

Kurzy pre deti od 6-10r.
Prebiehajú 1x/týždenne po 60min.

Kurzy pre deti 10r. a staršie
Prebiehajú 2x/týždenne po 60min. Jedna vyučov. hodina je vyučovaná slovenským lektorom a druhá zahraničným lektorom /native speakerom/.

Maximálny počet detí v skupinách je 7. Obsah detských kurzov je zameraný na všetky zložky jazyka (komunikáciu, počúvanie, čítanie, písanie) a na budovanie novej slovnej zásoby a jej rozširovanie. V deťoch je podporovaný pozitívny vzťah k jazyku prostredníctvom hier a kreatívnych činností priamo na hodine.


INDIVIDUÁLNE KURZY ONE-TO-ONE


Individuálne hodiny priebiehajú na základe požiadavok klienta. Dĺžka 1 vyučov. hodiny je 60min. Počet hodín a čas výučby sa prispôsobuje študentovým možnostiam. Hodiny je možné absolvovať so slovenským aj zahraničným lektorom /native speakerom/.

Obsah individuálnych kurzov je tvorený na základe potrieb študenta a jeho úrovne znalosti jazyka. Študent na hodine predovšetkým komunikuje, ale tiež rozvíja ostatné zložky jazyka (počúvanie, čítanie, písanie) a rozširuje svoju slovnú zásobu.


KURZY PRE MATURANTOV


Kurzy pre maturantov prebiehajú na základe dohody so študentom. Študent môže kurz absolvovať indiviuálne alebo v skupine (spolužiakov, alebo je zaradený k iným maturantom). Príprava na maturitu sa zameriava na ústnu aj písomnú časť maturity.


BUSINESS ENGLISH /OBCHODNÁ ANGLIČTINA/


Kurzy obchodnej angličtiny prebiehajú individuálne alebo vo firmách. Zameriavajú sa na všeobecnú obchodnú angličtinu alebo na konkrétnu oblasť pôsobenia danej firmy, resp. študenta. Najdôležitou časťou výučby je komunikácia (príprava na porady, konferencie, vyjednávania, zahraničné návštevy, cesty do zahraničia). Nemenej dôležitou súčasťou je aj písaná forma jazyka (emaily), počúvanie (telefonovanie, osobné stretnutia) a porozumenie textu (odborné články, zmluvy). Rozvrh výučby sa prispôsobuje možnostiam a potrebám študenta/firmy.

Preklady, tlmočenie


BE UP, s.r.o. ponúka profesionálne prekladatežské a tlmočnícke služby z anglického do slovenského jazyka / zo slovenského do anglického jazyka.


PREKLADY


Prekladáme neodborné aj odborné texty podža požiadaviek klienta. Objednávku prekladu nám, prosím, zašlite emailom (beupsro@gmail.com) spolu s Vašimi kontaktnými údajmi. Termín dodania prekladu závisí od rozsahu textu a spoločnej dohody s klientom. Poskytujeme štandardné preklady do 7 dní, ale tiež aj expresné preklady do 24 hod. Okrem prekladov zhotovujeme aj korektúry textov, t.j. opravu a kontrolu už hotového prekladu (Vášho vlastného alebo od 3. osoby).


TLMOČENIE


Ponúkame Vám simultánne tlmočenie a konzekutívne tlmočenie pri odborných aj neodborných príležitostiach, tlmočenie na telefóne alebo pri video/tele-konferenciách. Poskytneme Vám tlmočníka na firemné a spoločenské udalosti, pri zahraničných návštevách, obchodných rokovaniach, ale tiež na nenáročné situácie, kedy je tlmočník len podporou v prípade potreby. Simultánne tlmočenie - tlmočník hovorí súbežne s rečníkom, zvyčajne s využitím technických zariadení (kabínka, sluchátka) Konzekutívne tlmočenie - tlmočník tlmočí následne po rečníkovi, zvyčajne po vetách alebo ucelených úsekoch Jednotlivé podmienky tlmočenia závisia od spoločnej dohody s objednávatežom tlmočenia. Pokiaž je to možné, tlmočníkovi je potrebné poskytnúť materiály spojené s tlmočením.

Viac


Londýn


Naša škola BE UP, s.r.o. vám ponúka možnosť zúčastniť sa 5-dňového leteckého zájazdu do Londýna, ktorý pre vás pripravujeme na jar 2017. Zájazd je otvorený pre všetkých študentov školy od 10 r. a ich rodinných príslušníkov, priatežov, známych. Deti môžu cestovať aj bez rodičov, keďže budú pod neustálym dozorom. Zájazd bude vedený Kamilou Baňasovou a Chrisom Gleavesom.
Tiež vám ponúkame možnosť zakúpiť tento zájazd ako vianočný darček pre svojich blízkych formou darčekovej poukážky.
Vľetky bližšie informácie ohľadom zájazdu nájdete nižšiie v priloženej ponuke. Ak sa rozhodnete k nám pripojiť, stiahnite si prosím prihlášku, vyplňte ju a zašlite nám ju na adresu: registration@beup.sk.


Ponuka : Ponuka


Prihláška : Prihláška

Tábor


Naša škola BE UP, s.r.o. pravidelne organizuje letné denné tábory pre deti vo veku 5 - 15r. V tábore sa spája výuka anglického jazyka interaktívnou formou, šport, hry a skvelé zážitky. Tábor prebieha v čase od 8.00 do 16.00 od pondelka do piatku. Program v tábore je stavaný tématicky a každý rok je iný (niektoré doterajšie témy: Life at a castle, Little donkey's land, League of adventures). Cieľom tábora je, aby deti komunikovali v anglickom jazyku nielen pri vyučovacích aktivitách, ale počas celého dňa, s učitežom, medzi sebou navzájom, v bežných situáciách ako je nakupovanie, orientácie v meste a pod. Naším ciežom je, aby deti túto komunikáciu v angličtine nevnímali ako záťaž, ale naopak, aby sa pre nich stala samozrejmosťou. Preto sú všetky aktivity interaktívne a sú spestrené hrami, zábavou, športom, tvorivými diežami a súťažami. Súčasťou programu je tiež vždy návšteva kúpaliska. Deti majú v tábore zabezpečenú celodennú stravu (desiata, teplý obed, olovrant), pitný režim, dohľad kvalifikovaných lektorov vrátane zahraničného lektora - native speakera, vstupy a dopravu na atrakcie.

Prihláška


KurzKontaktné údaje
Firemné údaje vyplňte v prípade, ak bude platcom kurzu firma:
Spôsob úhrady kurzu


V hotovosti Bankový prevod

Potvrdzujem že som oboznámená/ý s poplatkami za kurz i podmienkami štúdia. Áno Nie
Prihláška vo formáte PDF