logo

Oznámenie o výnimke z karantényOznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitivnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitivnou na ochorenie COVID-19.

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam za:

seba (plnoletý žiak alebo zamestnanec školy, školského zariadenia)
dieťa/žiaka (zákonný zástupca)
v tabuľke vyplníte údaje dotknutých osôb.

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že
spĺňa podmienky výnimky z karantény:
  • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
  • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
  • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Ak ide o dieťa/žiaka, môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe § 11 ods. 6 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel zabezpečenia ochrany zdravia deti a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia.

Ak ide o zamestnanca školy môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia ochrany zdravia deti a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia.


PDF verzia vyhlásenia